Liên hệ

Địa chỉ

Số 5 đường Lê Hoàn, Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, Thanh Hóa

(02373) 821307 - (02373) 822771

0903458689

xuthanhbooking@gmail.com